WCC 고발운동본부

특별 WCC 반대 대책 위원회

특별 WCC 반대 대책 위원회

WCC를 고발한다.

       
 
자유포럼  
       
  79
작성일 2022-02-24 (목) 19:39
첨부#1 현장지휘관의_518_역사적_진실_증언.pdf (3,328KB) (Down:2)
ㆍ조회: 1345      
http://www.accusation.kr/cafe/?myhomeboard.1673.15
“ 현장지휘관의 518 역사적 진실 증언 및 대책(최초 발포명령과 자유대한민국!) ”

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
  78
작성일 2022-02-24 (목) 15:51
첨부#1 518은_제2의_625다!!.pdf (1,864KB) (Down:1)
ㆍ조회: 1294      
http://www.accusation.kr/cafe/?myhomeboard.1672.15
“ 5.18은 제2의 6.25다!! ”

 
   
  77
작성일 2022-02-24 (목) 15:35
첨부#1 대국민_호소문.pdf (697KB) (Down:1)
ㆍ조회: 1605      
http://www.accusation.kr/cafe/?myhomeboard.1671.15
“ 대국민 호소문 ”

   
  76
작성일 2019-08-10 (토) 20:41
첨부#1 목양신문_20190803(6).pdf (540KB) (Down:0)
ㆍ조회: 3372      
http://www.accusation.kr/cafe/?myhomeboard.1611.15
“ 개인·사회 ·국가가 정체성을 잃으면 비극에 처하게 된다. ”
 
   
  75
작성일 2019-07-31 (수) 02:11
첨부#2 깨어_있든_목회자가_알아야_할_반기독교적_법률과_조례틀.pdf (74KB) (Down:0)
ㆍ조회: 3404      
http://www.accusation.kr/cafe/?myhomeboard.1599.15
“ 깨어 있든 목회자가 알아야 할 반기독교적 법률과 조례틀 ”
 
 
   
12345678910,,,16

Copyright 2013-2023 by WCC NO., All right reserved.

Tel : 1588-0342, e-mail : admin@accusation.kr